Kaebuste esitamine

Astra Kliiniku kaebuste ja ettepanekute menetlemise kord

Kaebusi ja ettepanekuid palume esitada ainult kirjalikus vormis.

Kaebused ja ettepanekud palume saata meiliaadressile tere@astrakliinik.ee või kirja teel aadressil:

  • Astra Kliinik
  • Kotka Tervisemaja C-korpus
  • Kotka 12
  • Tallinn 11315

Anonüümseid kaebusi Astra Kliinik ei menetle.

Kaebuse või ettepaneku tekstis palume ära märkida:

  • Kaebuse esitaja nimi
  • Kontakt, millele soovitakse tagasisidet (e-posti või postiaadress)
  • Vabas vormis olukorra kirjeldus, mis on kaebuse aluseks

Kaebusi ja ettepanekuid menetleb Astra Kliiniku juhataja.

Kui kaebus on põhjendatud, edastame selle tutvumiseks asjassepuutuvale töötajale.

Kui kaebus on seotud ravikvaliteediga, võib Astra Kliinik paluda patsienti asjaolude täpsustamiseks kordusvisiidile.

Kaebused ja ettepanekud võtame aluseks, et Astra Kliiniku teenuse kvaliteeti parandada.

Astra Kliiniku kaebuste ja ettepanekute menetlemise korra vaatame üle kord aastas ja vajadusel täiendame.

******

Kui kaebuse esitajat Astra Kliiniku vastus ei rahulda, on tal võimalik pöörduda järgmiste organisatsioonide poole:

Eesti Terviseamet

Eesti Haigekassa

Siit saab lugeda, kuidas saada raviteenusega seotud probleemide tekkimisel nõu ja abi.