Projektid

Astra Kliiniku meeskonnal on pikaajaline ravimiuuringute läbiviimise kogemus. Ka hetkel toimuvad Astra Kliinikus mitmed ravimiuuringud.

Täpsustav info: tel +372 5332 3052

 

EU48693 01.07.2015 – 30.06.2022

“Sclerosis multiplex´i diagnoosiga haigetele kohandatud tarkvaraga kodu-monitooring.”
Projekti eesmärgiks on testida ja parendada väljatöötatud liigutusmustreid Sclerosis multiplex´i diagnoosiga haigetel kodu-monitooringuprogrammis, mille tulemusena saaksime valideeritud programmi, mida arstid saaksid tulevikus kasutada SM diagnoosiga haigete jälgimiseks!

Broneeri visiit

+372 5332 3052
Tere@astrakliinik.ee
Kotka Tervisemaja
C maja II korrus